Kvalitetsredovisningar

Vi arbetar ständigt för att förbättra den vård vi ger våra patienter. Tydlig styrning och uppföljning skapar bättre och mer effektiva arbetssätt samtidigt som vi kan ge god vård till fler.

Capio Sverige tar ansvar för att driva och utveckla sjukvården med patientens behov i centrum. I detta arbete utgår vi från Capio-modellen. Tillsammans skapar delarna i Capio-modellen en helhet för hur vi bedriver och utvecklar vården. Capios decentraliserade linjeorganisation med tydliga ansvar och mandat skapar förutsättningar att lokalt följa och utveckla kvaliteten i vården.

I respektive rapport för 2018 (Närsjukvården 2019) kan du läsa om hur vi arbetar och mäter kvalitet i våra olika verksamheter, allt från långtidsuppföljning av blodsockernivåer hos våra diabetespatienter i primärvården, trycksårsfrekvensen hos äldre patienter i vår slutenvårdsgeriatrik till långtidsuppföljning av patienter som opererats med en höft- eller knäprotes. 

Kvalitetsrapport Närsjukvård

Kvalitetsrapport Specialistkliniker

Kvalitetsrapport Ortopedi

Kvalitetsrapport Capio S:t Görans sjukhus