Kvalitetsredovisningar

För första gången redovisar vi samlat vårt kvalitetsarbete i Capio Sverige. I 2017 års redovisning har vi valt att dela upp rapporterna per affärsområde.

Capio Sverige tar ansvar för att driva och utveckla sjukvården med patientens behov i centrum. I detta arbete utgår vi från Capio-modellen. Tillsammans skapar delarna i Capio-modellen en helhet för hur vi bedriver och utvecklar vården. Capios decentraliserade linjeorganisation med tydliga ansvar och mandat skapar förutsättningar att lokalt följa och utveckla kvaliteten i vården.

I respektive rapport kan du läsa om hur vi arbetar och mäter kvalitet i våra olika verksamheter, allt från långtidsuppföljning av blodsockernivåer hos våra diabetespatienter i primärvården, trycksårsfrekvensen hos äldre patienter i vår slutenvårdsgeriatrik till långtidsuppföljning av patienter som opererats med en höft- eller knäprotes. 

Kvalitetsrapport Närsjukvård

Kvalitetsrapport Specialistkliniker

Kvalitetsrapport Ortopedi

Kvalitetsrapport Capio S:t Görans sjukhus