Synpunkter på vården

Vi hoppas givetvis att du är nöjd efter att ha fått vård hos oss. Om så ändå inte är fallet så finns det ett flertal möjligheter att återkoppla både till oss, eller till andra instanser, med dina frågor och synpunkter.

Kontakta personalen

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den enhet du blivit behandlad och oftast löser ni problemet tillsammans. Du kan antingen ringa, skicka brev eller fylla i ett formulär vi enhetens hemsida. Vi är alltid intresserad av patienternas feedback för att kunna förbättra oss.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till landstingets/regionens Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du på respektive landstings/regions hemsida.

LÖF Personskadereglering

Om du drabbats av skada när du vårdats inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns att hämta på din Capio-mottagning. Kontakta LÖF för mer information om vad försäkringen omfattar.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Du kan vända dig till IVO om du blivit utsatt för en felbehandling i vården och anser att en utredning måste göras. IVO utreder din anmälan genom att tillskriva vårdgivaren (verksamhetschefen) och infordra en utredning. Du kan också vända dig till IVOs regionala enhet med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras.

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen. Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.