Priser

Prislista 2017 (Från vecka 3 höjs priserna till Prislista 2018)

Gym Vuxna Student/Pensionär
1 gång   135 kr         115 kr
10 gånger 1.200 kr         990 kr
3 mån 1.350 kr         990 kr
6 mån 2.400 kr       1.650 kr
12 mån 3.990 kr       2.990 kr
Rehabkort * (3 mån)   790 kr         790 kr

* Rehabkortet gäller för patienter under pågående rehabilitering om din leg fysioterapeut intygar behov, max 2 st kort.

Övriga aktiviteter  
Personlig träning  60 min 625 kr
10 gånger (Giltighetstid 1 år) 5.600 kr
25 gånger (Giltighetstid 2 år) 12.500 kr
   
Massage              25 min 385 kr
Massage              55 min 625 kr
10 ggr a 55 min (Giltighetstid 1 år) 5.500 kr
   
Kroppsmätning 200 kr
   

För bokning och mer information kontakta oss via mail