Behöver jag remiss för att komma till er?

Behöver jag remiss för att komma till er?

Vi rekommenderar att du inkommer med en remiss där en första bedömning är gjord t ex på vårdcentral, hos din husläkare eller annan ortopedspecialist. I vissa fall kan vi då boka in en operation direkt.
Remiss från leg fysioterapeut kan i vissa fall vara tillräckligt, men behöver vara utförlig och helst innehålla ett röntgensvar av skadan. Se till att ditt mobilnummer står på remissen.