Inför min operation

Viktigt att tänka på inför din operation

  • Läs noga igenom den kallelse du fått och följ instruktionerna där.

  • Kvällen innan din operation och samma morgon som du ska hit ska du duscha med Descutan/Hibiscrub ® som du köper hos oss eller på valfritt apotek, mer info om detta i kallelsen.

  • På grund av infektionsrisken är vi mycket försiktiga vad gäller sår, plitor och kvisslor etc på eller runt den kroppsdel du skall operera. Det blir ingen artroskopi eller operation om du har någon plita eller litet rivsår på eller runt operationsområdet. Undvik därför helt att raka huden runt operationsområdet.
  • Du får inte ha någon pågående infektion, ej heller feber, halsont eller förkylning. Är du förkyld eller har någon annan infektion ring oss snarast så kan vi omboka om din tid.

  • Du som ska opereras i narkos:
    Får inte inta fast föda senare än 6 timmar innan ankomsttid. Fram till 3 timmar innan du skall vara här får du dricka vatten.

  • Du som ska opereras i lokalbedövning:
    Får äta frukost som vanligt, ingen fasta behövs.