Fritt vårdval

Vill du slippa glasögon efter din gråstarroperation? Läs här om dina rättigheter i den nya patientlagen som började gälla 1 januari 2015.

Genom den nya lagen får patienten möjlighet att välja utförare av öppen specialiserad vård i hela landet. Det betyder att patienten kan välja öppen specialistvårdsmottagning, till exempel inom ögon, för undersökning eller behandling.  Patienten kan då även få tillgång till sådan vård som inte erbjuds i hemlandstinget.

Frågor och svar:

Vad innebär det här för dig som patient?

Det innebär att du som patient numer kan välja om du vill betala en mellanskillnad/tilläggsavgift för att få en speciallins som gör att du slipper glasögon efter din gråstarroperation. Du måste dock vara beredd att åka till ett landsting/ögonklinik som erbjuder den här typen av medfinansiering. Ditt hemlandsting står för kostnaden av operation och en vanlig standardlins, du betalar sedan mellanskillnaden direkt till kliniken (se priser nedan)

 

Vad finns det för olika alternativ?

Vid din gråstarrsoperation kommer en ögonkirurg att ersätta din grumliga ögonlins med en ny, konstgjord lins. Din syn kommer därmed att avsevärt förbättras, men du kommer sannolikt fortfarande att behöva glasögon.

 

Du kan dock helt slippa glasögon genom att låta kirurgen operera in en mer avancerad lins, istället för den standardlins som normalt används.

För att få den mer avancerade speciallinsen behöver du betala en extra kostnad (se nedan) i samband med operationen. Detta kallas för medfinansiering (co-payment). Landstinget betalar givetvis fortfarande kostnaden motsvararande operationen samt den enklare standardlinsen.

  • En multifokal lins korrigerar ditt synfel på både kort och långt håll (passar för dig som inte har något brytningsfel/astigmatism).

Om du har brytningsfel (astigmatism) finns följande alternativ: 

  • En torisk lins korrigerar ditt brytningsfel. Med en monofokal torisk lins kommer du endast behöva läsglasögon. Om du väljer en standardlins kommer brytningsfelet även efter operationen att behöva korrigeras med glasögon på alla avstånd.
  • En torisk multifokal lins korrigerar både brytningsfelet och närsynthet/översynthet, så att du slipper glasögon helt och hållet.

För att kunna behandlas med en torisk eller multifokal lins krävs att ögonläkaren bedömer att du har de rätta medicinska förutsättningarna.

Alla patienter har rätt att få den här informationen. Du bestämmer sedan själv om du vill betala extra för en sådan lins eller betala patientavgift och få en standardlins. Än så länge måste du åka till en ögonklinik i ett landsting som tillåter medfinansiering för att kunna få denna möjlighet.

 

Var utförs operationen?

Som utomlänspatient kan du välja att komma till Capio Medocular i Stockholm eller Jönköping för att göra din gråstarroperation och då också välja att få en mer avancerad lins..

 

Vem har rätt att få betala mellanskillnad för en speciallins?

Alla som är skrivna i Sverige och opereras inom landstingens avtal - antingen på en privat klinik som arbetar på landstingets uppdrag eller på landstingssjukhus.

 

Behövs remiss?

Numer är det endast inom Jönköpings läns landsting som man behöver remiss. Det gäller både om du ska söka vården där eller om du är skriven där och vill söka vård i annat landsting. Övriga landsting har tagit bort kravet för remiss inom ögon.

 

Var görs undersökningar före och efter operationen?

Alla undersökningar görs på den klinik där du väljer att göra din operation.

 

Vem bekostar resorna?

Du får själv bekosta resorna.

 

Om du tror att du är intresserad av en speciallins, så meddela oss på Capio Medocular detta före ditt läkarbesök.

Pris

Om du opereras för gråstarr inom landstingets ramar, antingen på ett landstingssjukhus eller på en privat klinik som arbetar på uppdrag av landstinget, så betalar du endast vanlig patientavgift för din operation. Capio Medocular arbetar på uppdrag av ett flertal landsting. I den patientavgift du betalar ingår en ny lins som tar bort din gråstarr, men du kommer fortfarande att behöva glasögon.

OM du vill ha en speciallins som tar bort ditt synfel blir kostnaden för denna lins (inklusive extra mätningar/undersökningar):


Multifokal lins
– 15 800 kr/öga
Torisk lins – 9 800 kr/öga
Torisk Multifokal lins – 18 800 kr/öga