Priser

I Sverige gäller fritt vårdval för gråstarrsoperationer, vilket innebär att du kan operera dig hos oss mot vanlig patientavgift.

Som alternativ till offentligt finansierad gråstarrskirurgi erbjuder Capio Medocular även möjlighet för den som önskar att själv bekosta sin operation. En gråstarroperation kan ingå i skyddet för privata sjukvårdsförsäkringar, kontrollera vad som gäller med ditt försäkringsbolag.  

Pris privatbetald operation

Vill du bekosta din egen operation är priset från 13 900 kronor per öga, beroende på val av lins. Det lägre priset avser en vanlig standardlins (monofokal lins). Vill du däremot kunna se bra på både långt och nära håll kan du välja en multifokal lins.

I priset för privata gråstarroperationer ingår:

  • förundersökning
  • operation
  • alla nödvändiga mediciner
  • återbesök

Förundersökning som ej leder till operation kostar 800 kronor.

För mer information kontakta oss per telefon.

Medfinansiering av speciallinser

Som landstingspatient i Stockholm, Jönköping eller Hallands län kan du betala en mellanskillnad mellan en standardlins och en speciallins som även tar bort synfelet. Landstinget står då för operationskostnaden och du för kostnaden för speciallinsen.

Din kostnad blir då:

Multifokal lins – 15 800 kr/öga

Torisk lins – 9 800 kr/öga

Torisk Multifokal lins – 18 800 kr/öga 

Information om linser och metoder