Fakta om ögonlaser

Ögonlaser är ett ofta använt samlingsnamn på LASIK, LASEK/ELSA, PRK, PTK, No Cut, och andra metoder som används eller tidigare har används till att behandla optiska synfel med laser.

En ögonlaser är egentligen en ultraviolett excimerlaser som hyvlar av cellager för cellager på de frilagda ytan på hornhinnan. En ögonlaser bränner inte bort vävnad utan snarare förångar vävnad utan nämnvärd upphettning.

Genom att förånga bort mer vävnad från de centrala delarna av hornhinnan och på det sättet göra hornhinnan mindre böjd så kan man behandla närsynthet. Genom att istället med ögonlaser avlägsna mest vävnad i hornhinnan yttre del kan man göra den mer krökt och på det sättet behandla översynthet (långsynthet).

Med ICL uppnår man snabbt och stabilt resultat utan nämnvärda besvär. Man får också bättre synkvalitet och stabilitet oberoende av storleken på synfelet. Dessutom avlägsnas ingen vävnad och ICL-linsen kan alltid tas ut igen. Därför förordar vi numer ICL istället för laserbehandling.

Film - Olika typer av ögonlaser