Vårdpersonal under Covid-19

Med anledningen av det nya Coronaviruset (Covid-19) står akutsjukvården bland annat inför bemanningsutmaningar. Det har medfört att behovet av sjukvårdspersonal har ökat på Capio St: Görans Sjukhus. Det finns ett flertal fantastiska människor som på olika sätt vill bidra till vården, stort tack till er!

För tillfället har sjukhuset behov av personer med en bakgrund inom vården och som vill vara med och bidra under den rådande situationen.

Just nu har vi behov av:

  • Undersköterskor
  • Grundutbildade sjuksköterskor
  • IVA sjuksköterskor
  • Narkos sjuksköterskor
  • Anestesiläkare
  • Lungmedicinare
  • Infektionsläkare

Varmt välkommen med din intresseanmälan!