HR-chef till Specialistkliniker

Sista ansökningsdag: 2021-02-14   

Publicerades: 2021-01-14

Beskrivning av tjänst

Inspireras du av stötta verksamhetens chefer och medarbetare samt driva innovativ verksamhet framåt, då är du den vi söker för rollen som HR-chef för Capio Specialistkliniker!

Capio Specialistkliniker är Capio Sveriges drivhus med uppdrag att både förvärva och etablera nya verksamheter samtidigt som vi driver stora delar av Capios Specialistvård.
Capios uppdrag är att ge varje enskild patient bästa möjliga livskvalité vilket vi levererar med stöd av vår Capiomodell. Modellen bygger på ständig förbättring och strukturerad uppföljning med kontinuerlig mätning av verksamhetens resultat, såväl inom kvalité som produktion och ekonomi. Vi strävar ständigt efter en allt högre medicinsk kvalité och ser nya möjligheter framöver bl a med hjälp av den digitalisering som pågår.
Capio Specialistkliniker är ett mångfacetterat affärsområde beaktat både de medicinska specialiteterna, affärsmodellen med såväl vårdval som upphandlad verksamhet och den geografiska spridningen. Därav har vi valt att organisera verksamheten med en starkt decentraliserad styrning och all utveckling sker i nära samverkan mellan affärsområdet och respektive patientområde.
Capio Specialistkliniker har idag 30 enheter och vi är ca 900 medarbetare som hjälps åt att leverera uppdraget. Verksamheten är indelad i fyra patientområden: Capio Ögon, Capio Psykiatri, Capio Närsjukhus samt Capio Single Episodes med verksamheter inom ÖNH, Gynekologi, Obesitas, Urologi och Ultraljud.

Rollbeskrivning

Vi söker nu en ny HR-chef som kan leda och fortsätta utvecklingen av HR-funktionen, och med gedigen kompetens och affärsmässighet vara ett nära verksamhetsstöd för affärsområdets chefer i strategiska- och operativa frågor såsom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetsrätt och utbildning.

Capio har ett stort fokus på att utveckla nya moderna arbetssätt där digitala möjligheter tas tillvara så att HR-arbetet för chefer och medarbetare kan förenklas och automatiseras. I rollen ligger således att vara ambassadör för, och driva utvecklingen av, HR-funktionens systemstöd och processer för en modern digitaliserad vardag.

Som HR-chef kommer du även ha en viktig roll i Capio Sverige att tillsammans med övriga HR-chefer driva de Capio Sverigegemensamma HR-frågorna att samverka kring över organisationsgränserna.

Arbetsformer och organisation

I rollen som HR-chef förväntas du bidra såväl strategiskt som operativt till verksamhetens framgång och ha en central roll i ledningen av affärsområdet. Rollen kräver stark förmåga att identifiera och implementera nya kreativa lösningar/processer för att stödja verksamheten på ett modernt och effektivt sätt. Till sin hjälp har HR-chefen ett mindre HR-team där vissa roller rapporterar till HR-chefen och andra till respektive verksamhets linjechef.

HR-chefen rapporterar till Capio Specialistkliniker VD, tillika affärsområdeschef och deltar i affärsområdets ledningsgrupp, samt Capio Sveriges HR-chefsgrupp som leds av CHRO Capio Norden.

Rollen är placerad på Capios kontor i centrala Stockholm. Resor till de olika verksamheterna i Sverige förkommer. Tillträde 1/5 eller enligt överenskommelse.

Bakgrund och erfarenhet

Du har relevant akademisk utbildning och mångårig erfarenhet från kvalificerat verksamhetsnära HR-arbete. Du har lett team, coachat medarbetare och chefer samt dokumenterad erfarenhet av att driva HR-frågor på en strategisk nivå för att sedan implementera operativt.

Givet det intensiva förändrings- och utvecklingsarbete som Capios HR-funktion är inne i är det viktigt att du har erfarenhet av att driva utvecklings-och förändringsarbete samt vana att jobba projektorienterat för att nå målen.

Vi tror även att du att har

  • Verkat i en snabbrörlig miljö med höga krav på service och tillgänglighet
  • Erfarenhet av moderna HR-system och digitalisering/automatisering av HR´s arbetssätt
  • Erfarenhet från ledningsgruppsarbete
  • God förståelse för och intresse av affärer
  • Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal såväl som skrift

Som person är du                

  • Utvecklings- och förändringsorienterad – snabbtänkt, kreativ och lösningsorienterad
  • En uppskattad samarbetspartner som får organisationen med dig
  • Tydlig med en förmåga att påverka organisation och arbetssätt
  • Proaktiv i förändringsinitiativ Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Sysselsättningsgrad: 100 %

Lön: Månadslön

Tillträde: 1/5 eller efter överenskommelse

Kontaktperson Capio

VD/affärsområdeschef Victoria Bohlin, Tel:0768-724819

CHRO Capio Norden Maria Pewe, Tel:073-909 17 49

Om Capio

Capio är en nordisk vårdgivare som erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark.  Den fysiska vården kompletteras med digitala tjänster och verktyg som möjliggör att patienten får hjälp digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Sedan november 2018 är Capio en del av Ramsay Santé, en ledande europeisk vårdgivare med totalt 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information om Capio och Ramsay Santé besök www.capio.se och www.ramsaygds.fr.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.