Möt våra medarbetare

Våra medarbetare gör skillnad! Möt några av dem här.

Varje medarbetare inom Capio är viktig för att vi ska kunna ge god vård och upptäcka behov av förbättringar i verksamheten som höjer kvaliteten på det vi gör. Allt i syfte att nå vårt övergripande mål, som är att bidra till att varje patient uppnår så god livskvalitet som möjligt.

I Capio finns nästan alla vårdyrken representerade; läkare, psykologer, undersköterskor, fysioterapeuter och medicinska sekreterare för att nämna några, men vi har även flera viktiga stödfunktioner inom IT, HR och ekonomi.

Här kan du ta del av vad bland andra Mia (underköterska), Kristina (AT-läkare) och Ana (medicinsk sekreterare) tycker om sina jobb och om Capio som arbetsgivare.