Möt våra medarbetare

Våra medarbetare gör skillnad! Möt några av dem här.

Varje medarbetare inom Capio är viktig för att vi ska kunna ge god vård och upptäcka behov av förbättringar i verksamheten som höjer kvaliteten på det vi gör. Allt i syfte att nå vårt övergripande mål, som är att bidra till att varje patient uppnår så god livskvalitet som möjligt.

I Capio finns nästan alla vårdyrken representerade; läkare, psykologer, undersköterskor, fysioterapeuter och medicinska sekreterare för att nämna några, men vi har även flera viktiga stödfunktioner inom IT, HR och ekonomi.

Här kan du ta del av vad bland andra Mia (undersköterska), Kristina (AT-läkare) och Ana (medicinsk sekreterare) tycker om sina jobb och om Capio som arbetsgivare.

Oskar, ST-läkare

"På Capio är man tillmötesgående och lyhörda inför den anställdas förutsättningar och önskemål."

Läs mer om Oskar

Mia, undersköterska

"Jag är ju den som träffar patienterna allra mest, och den kunskap jag har om den enskilda patienten tas tillvara här."

Möt Mia

Lena, bitr verksamhetschef

"Ett tydligt ledarskap är viktigt. Ledaren visar vägen och pekar ut vart vi ska, men alla är delaktiga i hur vi ska nå dit."

Läs mer om Lena

Kristina, AT-läkare

"Jag upplever att det är högt i tak och att det verkligen är god stämning här på Capio S:t Göran."

Möt Kristina

David, skötare

"Anledningen till att jag kom tillbaka är framförallt arbetskamraterna och arbetsmiljön."

Läs om David

Kristina, regionchef

"Capio är en stabil arbetsgivare med korta beslutsvägar och med stor möjlighet för den enskilda medarbetaren att kunna påverka sitt arbete."

Läs om Krisitinas jobb

Ana, medicinsk sekreterare

"För mig står Capio S:t Göran för nytänkande och jag vill gärna vara med i det nya, där det händer saker."

Mer om Ana

Jaak, fysioterapeut/sjukgymnast

"Jag trivs här. Det är en platt organisation med nära till ledningen och mycket förtroende. Jag får mycket frihet under ansvar och jag har kollegor som jag litar på."

Läs mer om Jaak