David, psykolog

Att hjälpa patienterna till rätt hjälp och att fokusera på det som faktiskt är möjligt att förändra – det är en viktig del av psykologyrket. Det menar David, psykolog på Capio Psykiatri Haninge.

David jobbar på Capio Psykiatri Haninge sedan 2011 och trivs i sin roll som psykolog.

– Det är ett omväxlande, stimulerande och roligt jobb, säger han.

David gör neuropsykologiska bedömningar, och han bedömer patienters behov av terapi. Han håller också i terapisamtal (KBT), både individuellt och med grupper. Men han inleder helst arbetsdagen med skrivbordsjobb.

– Jag gillar att komma till jobbet lite tidigt, då det är lugnt. Jag vill ha en timme i början av dagen där jag kan dricka kaffe och administrera – skriva gamla journaler, brev till patienter, fila på något utlåtande, berättar David.

– På förmiddagen brukar det vara ett par patientbesök, det kan vara något bedömningssamtal, något KBT-samtal. Efter lunch brukar det vara någon gruppbehandling. Därefter kan jag ha avsatt en längre tid för att verkligen dyka in i något och göra ett utlåtande, utvärdera något testresultat.

– På eftermiddagen kan det vara patientbesök där jag gör en neuropsykologisk testning.

Ett meningsfullt arbete

Genom att träffa patienter, testa, fundera, undersöka och jobba terapeutiskt känner David att han verkligen får använda sin kompetens som psykolog. Att patienterna är engagerade bidrar också till att arbetet känns meningsfullt.

– Så fort jag har en engagerad patient, som är lite med på vad jag menar och som verkligen vill försöka påverka sin situation med min hjälp, tycker jag att det är lite extra kul. För då kan man verkligen komma någonstans.

Jobbet som psykolog är fullt av utmaningar, menar David. Men det är också det som är tjusningen.

– Att kunna applicera det man vet från forskningen på verkligheten, och få det att passa i en klinisk vardag för våra patienter som inte sällan har en massa utmaningar, kanske flera diagnoser samtidigt – det tycker jag är den stora utmaningen i mitt jobb. Men det är samtidigt det som gör arbetet spännande och roligt.

Fokus på det som faktiskt går att förändra

Terapi är ett förändringsarbete, som inte behöver innebära att man ändrar på sig själv eller sin person. Det gäller att hjälpa patienten att fokusera på rätt saker, förklarar David.

– Många av patienterna som kommer till mig vill försöka ändra på saker som man inte har en realistisk chans att ändra på, och får då oro eller ångest. Då tror jag att man ägnar sig åt fel sak; att man kanske ger stöd åt sitt dåliga mående utan att mena eller vilja det, säger David och tar sig själv som exempel:

– Om jag skulle må otroligt dåligt över att jag är skelögd, så blir det nog väldigt illa om jag försöker dölja det eller anstränger mig för att folk ska märka det så lite som möjligt. Vi har alla grejer som vi är missnöjda med, men som vi faktiskt inte kan påverka eller förändra, och detta är en del av vara människa. Man får hitta vägar för att det som man är missnöjd med och som inte går att förändra ska störa en så lite som möjligt, snarare än stånga pannan blodig och försöka förändra, förändra, förändra.

Samarbete med patienten

David nämner stresstålighet som en viktig egenskap i hans yrke. Viktig är även förmågan att få till ett bra samarbete med patienten. Ett bra samarbete kännetecknas av att psykolog och patient är överens om vad man ska fokusera på i exempelvis ett behandlingsupplägg – vad som är viktigt och verksamt och hur man ska kunna få till det på ett bra sätt för patienten utifrån just hans eller hennes situation.

– Det är också viktigt att kunna förklara för patienten varför det är viktigt att göra en viss utredning, vad man kan vinna på det. För det är inte självklart alla gånger. Ibland kan man kanske känna som patient att det bara utreds men man kommer ingenstans, och då är det viktigt att jag som psykolog kan sätta det i perspektiv för patienten och bygga motivation. Eller att jag lyssnar på patienten, för ibland har patienten rätt – det är kanske inte viktigt med en viss utredning, och då måste jag som psykolog kunna anpassa mig. Att som psykolog vara anpassningsbar tror jag därför också är viktigt.

Hitta rätt väg

Att hjälpa patienterna att få rätt hjälp – det ser David som sin grundläggande uppgift, liksom att se till det blir en rimlig mängd insatser, så att patienten inte känner sig kvävd.

– Att insatserna blir tillräckligt välriktade, så att de faktiskt hjälper i den mån som en psykiatrisk insats kan hjälpa. Och när jag möter patienter som har problem som kanske inte är psykiatriska, då måste jag kunna hjälpa dem att få rätt typ av stöd. Det är en av de saker som jag kämpar mest med – att hitta rätt väg för så många patienter som möjligt.

Letar du nytt jobb?