Lena, biträdande verksamhetschef

Lena brinner för arbetet med ständiga förbättringar. Hon är biträdande verksamhetschef på Capio S:t Görans Sjukhus och hennes råd till andra sjuksköterskor som skulle vilja bli ledare lyder: prata med din chef, våga gå utanför din komfortzon, ta på dig extra uppgifter som bidrar till att du utvecklas.

Lena, biträdande verksamhetschef

Varför jobbar vi med ständiga förbättringar här på Capio S:t Görans Sjukhus?

– Det gör vi av två anledningar – för att våra patienter ska få bästa tänkbara vård och för att vi ska ha ett smidigt flöde inom vårt sjukhus. Vi ska våra mål, helt enkelt.

– Det handlar både om patientrelaterade mål och om mål för medarbetarna. Medarbetare som har tydliga standarder och som mår bra på sin arbetsplats ger patienterna en god vård och i slutänden når vi våra mål, även de ekonomiska.

– Även patientsäkerhetskulturen påverkas positivt när vi arbetar med ständiga förbättringar. Därmed bidrar förbättringsarbetet till en mer patientsäker vård.

Vad behöver en organisation eller en verksamhet för ledarskap för att det ska vara möjligt att ständigt arbeta med förbättringar?

– Ledarskapet, som jag kallar leanledarskap, präglas av att medarbetarna görs delaktiga i utvecklingen av vården och av miljön vi arbetar i. Ett tydligt ledarskap är viktigt. Ledaren visar vägen och pekar ut vart vi ska, men alla är delaktiga i hur vi ska nå dit.

– Att införa en förbättringskultur tar lång tid, flera år. Det handlar om att lära alla hur vi ska tänka runt förbättringar och sedan börja arbeta enligt det nya sättet att tänka.

– Det är en spännande resa i ledarskapet och ger en annan dimension till vad det innebär att leda. Det är roligt och inspirerande att se medarbetarna växa i sina roller.

Vad innebär arbetet med ständiga förbättringar för den enskilda medarbetaren?

– Arbetet torde bli mer stimulerade om man kan vara med och påverka det som inte är bra eller det som kan göras ännu lite bättre. Man får som medarbetare möjligheten att bidra till utveckling, och när man vågar kliva ur sin komfortzon lite grann utvecklas man också själv

Berätta om en situation där vår kultur hade en avgörande skillnad för resultatet i verksamheten!

– Det är svårt att beskriva en specifik situation, eftersom det är helheten som ständigt blir lite bättre. Du bygger en organisation som blir förändringsbenägen och det gör att vi snabbt kan rusta oss för förändringar i omvärlden. Ofta handlar det om att möta ett ökat patientflöde med samma lokaler och resurser.

– För mig har det löpt som en röd tråd av fina resultat – nöjda patienter, hög kvalitet på vården, högre produktion med samma resurser. Och medarbetare som mår bra och som inte är stressade samt att vi når våra ekonomiska mål.

– Vi implementerade förbättringsarbetet på akuten 2005 och i slutenvården 2007, alltså två år senare, och det blev räddningen för att möta ett ökat akutflöde till sjukhuset.

Vad är utmaningen med att vara chef på Capios S:t Görans Sjukhus?

– Vi har många tydliga mål, såväl patientrelaterade som medarbetarrelaterade och ekonomiska. Utmaningen är att nå dessa mål, men det är också stimulerande. I min roll är utmaningen att se till att mina nio vårdenhetschefer har så bra förutsättningar som möjligt att utföra sitt arbete, vilket är ganska tufft då många har ett stort antal medarbetare under sig.

– Även vi har såklart varit drabbade av en hög omsättning på sjuksköterskor och mycket fokus läggs på rekrytering. Men trots det fortsätter förbättringsarbetet i jämn takt. Vi ska skola in nya medarbetare i vår organisation och skapa förutsättningar för att de ska kunna göra ett bra arbete samtidigt som de ska lära sig vårt förbättringsarbete.

Vad är det som gör att du brinner för förbättringsarbete?

– Det handlar mycket om en upplevelse – att se hur både vården och medarbetarna utvecklas ger en känsla av att vi är på rätt väg. Det blir drivkraften.

– Naturligtvis också att se de goda resultaten, QPI och KPI. Då blir det ju väldigt tydligt att förbättringsarbetet skapar värde, och den upplevelse man haft kompletteras med uppmätta siffror. Det skapar en vilja att bli ännu bättre.

Vad gjorde du innan du fick det här uppdraget?

– Jag blev legitimerad sjuksköterska 1986 och arbetat inom kardiologin mest hela tiden, mestadels på HIA/MIVA vård. Under åren har jag bland annat varit utbildningsansvarig, forskningssköterska och ordförande i kvalitetsråd. Jag har haft ledande uppdrag i femton år.

– Det har varit väldigt roligt och jag har aldrig ångrat mitt yrkesval.

Vad har du för råd till sjuksköterskor som blir inspirerade av den resa du gjort inom Capio S:t Görans Sjukhus och som skulle vilja göra något liknande?

– Att bli chef och ledare var ingenting jag bestämde mig för när jag utbildade mig till sjuksköterska, utan det bara blev så. Min chef såg mina ledaregenskaper och tog tillvara på dem.

– Det är få som vill bli chefer och jag tycker att vi som organisation ska fånga in dem som har ledaregenskaper. Bra chefskap är viktigt för verksamheten och grunden till en väl fungerade organisation.

– Det är bra att sjuksköterskor kan göra karriär inom akutsjukvården och om du vill utvecklas och bli ledare är mitt råd att prata med din chef. Gå utanför din komfortzon och var modig, och ta på dig extra uppgifter som projekt och utbildning av kollegor.

Letar du nytt jobb?

Senast lediga jobben

  1. Stockholms län ·
    Undersköterska
  2. Ospecificerad arbetsort ·
    Specialist i allmänmedicin/Onlineläkare
  3. Stockholms län ·
    Undersköterska