Lisa, ST-läkare

Lisa är ST-läkare på Capio Geriatrik Nacka. En viktig anledning till att hon trivs så bra på sin arbetsplats, är att hon verkligen har tid för patienterna.

– Det roligaste med mitt jobb är samtalet med patienterna.

Det säger Lisa Lüning, som är ST-läkare på tredje året och på god väg att bli specialist inom geriatrik. Hon säger att en av fördelarna med att jobba på Capio Geriatrik Nacka är att hon verkligen har tid för patienterna.

Lisa sökte in på läkarprogrammet efter att ha jobbat en sommar inom hemtjänsten.

– Där insåg jag att jag vill jobba med människor, berättar hon.

Det var intresset för palliativ vård som gjorde att hon valde geriatrik som specialitet.

– Det finns så otroligt mycket vi kan göra för palliativa patienter. Vi lindrar deras svåraste symptom. Jag tycker det är en rättighet att inte behöva dö med smärtor och ångest.

Rekommenderar andra att söka hit

Lisa kom till Capio Geriatrik Nacka för att hon blev rekommenderad att söka hit av en läkare som gjort sin ST-tjänstgöring här.

– Han sa att om det är specialist inom geriatrik jag vill bli, så ska jag definitivt söka hit. Och nu har jag själv rekommenderat läkarstudenter att söka sig hit när de är klara.

Geriatrisk vård handlar om hela människan. Många patienter är multisjuka, har många mediciner och en lång medicinsk historia.

– Inom geriatriken måste vi se hela den medicinska bilden. Det gör att vi ständigt måste vidareutbilda oss inom många områden och aldrig blir fullärda. Därför blir jobbet aldrig tråkigt, säger Lisa.

– Dessutom är många av våra patienter väldigt charmiga. De flesta är tacksamma och som läkare får jag så otroligt mycket tillbaka i kontakten med dem och deras anhöriga.

Hon beskriver sin arbetssituation som ett lagarbete. Som läkare är hon beroende av övriga yrkeskategorier.

– Två gånger i veckan har vi rond tillsammans med alla personalkategorier – sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi kompletterar varandra.

– Däremot är det medicinska ansvaret alltid mitt, och därför måste jag också fatta de medicinska besluten. Som ST-läkare får jag gott stöd från överläkarna och bakjouren. Det är en trygghet.

Kan tänka sig att stanna länge

Hon säger att hon lär sig mycket av sina kollegor – duktiga specialister som har jobbat länge på Capio Geriatrik Nacka. Hon tycker att det är en prestigelös arbetsplats med högt i tak.

– Jag ser ju fortfarande mig själv som ganska ny på jobbet, men det tog inte lång tid innan jag märkte att det här är en arbetsplats som människor trivs på och där det finns en gemenskap. Vi har ett behagligt arbetsklimat.

– Ett tydligt tecken på det är ju att många kommer tillbaka, efter att ha jobbat någon annanstans ett tag. Det är ett gott betyg.

Lisa har inte ångrat att hon lyssnade när hon fick rådet att försöka få göra sin ST-tjänstgöring på Capio Geriatrik Nacka.

– Jag trivs här kan tänka mig att stanna länge.

Letar du nytt jobb?

Senast lediga jobben

  1. Stockholms län ·
    Distriktssköterska/sjuksköterska till hemsjukvårdsteam
  2. Stockholms län ·
    Sjuksköterska till Bröstcentrum onkologi öppenvård
  3. Stockholms län ·
    Sjuksköterska till Neurologiska kliniken