Oskar, ST-läkare

Oskar är ST-läkare på Capio Citykliniken Helsingborg Söder. Han trivs väldigt bra på jobbet och viktiga orsaker till det är att man bedriver god vård, att här finns en lyhördhet gentemot medarbetarna och att god stämning råder, med högt i tak.

Oskar, ST-läkare

Varför valde du att bli läkare?

– Jag har alltid älskat naturvetenskap och varit nyfiken på hur kroppen fungerar.

– Som liten var jag ofta sjuk, vilket också har påverkat mig. Jag hade många mindre bra kontakter med sjukvården, som jag bär med mig som en påminnelse om hur en bra läkare bör vara.

– Att bli läkare var dock ingen självklarhet för mig utan något som utkristalliserade sig efter att min första karriär, som musiker, fick avbrytas.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

–Mina dagar är väldigt olika, vilket är något av det bästa med jobbet. Vanlig mottagning varvas med akuta besök. En halv dag i veckan arbetar jag för Strama, en halv dag arbetar jag på BVC.

Vad är särskilt kul och utmanande med ditt jobb?

– Variationen och den otroliga spännvidden hos de problem jag stöter på, i kombination med alla patientmöten – det är det som gör arbetet så roligt och utmanande.

Hur har din utveckling sett ut hos Capio?

– Mina chefer visade tidigt stort förtroende för mig och jag fick möjlighet att driva de frågor jag tycker är viktiga – strama-arbete, konsultationslärare på termin 11 på läkarutbildningen, uppstart av MedRave i Skåne, ansvar för smittskydd, för att nämna några.

Hur är Capio som arbetsgivare?

– På Capio är man tillmötesgående och lyhörda inför den anställdas förutsättningar och önskemål. Man är snabba med att genomföra förändringar när det behövs, och beslutsvägarna är korta.

Varför skulle du rekommendera andra att söka sig till Capio?

– Jag skulle rekommendera min arbetsplats till andra för att vi har ett bra samarbete, för att vi bedriver god vård och för att vi har en god stämning med högt i tak.

Letar du nytt jobb?

Senast lediga jobben

  1. Stockholms län ·
    Undersköterska
  2. Ospecificerad arbetsort ·
    Specialist i allmänmedicin/Onlineläkare
  3. Stockholms län ·
    Undersköterska