Medarbetare på utbildning Medarbetare på utbildning

Chef och ledare i Capio

Capio har ungefär 350 chefer som är ansvariga för nära 600 vårdenheter.

Vi är stolta över att majoriteten av cheferna kommer från den egna organisationen. Som chef och ledare hos oss är du oerhört betydelsefull i att få den lärande processen att fungera i din verksamhet. Alla ledare, på samtliga nivåer, får stöd och utbildning som gör att de och deras team kan växa.

Utvecklas på Capio Management Program

Parallellt med att lära i vardagen driver Capio även nationella och internationella utvecklingsprogram, Capio Management Program, för chefer och personer i nyckelroller för att ytterligare stärka kunskap och engagemang. Den kunskapen driver både den personliga utvecklingen hos den som är chef och ledare framåt, men även i högsta grad verksamhetens nytta för patienterna.

Capio Management Program består av tre till fem utbildningstillfällen under ett år. Under utbildningen får du som chef och ledare göra både praktiska och teoretiska övningar, som alla tar avstamp ur Capios dagliga verksamhet. Alla moment har  som grund.

Under utbildningstillfällena blandas ledare och chefer från olika verksamheter och ibland även nationsgränser, vilket ökar kunskapen om de olika segmenten inom organisationen och stärker Capiokulturen.

Managementprogrammet finns på olika nivåer och vilken utbildning du deltar i beror på var du som chef eller ledare arbetar just nu. Innehållet spänner över t ex affärsutveckling, verksamhetsutveckling och/eller ledarutveckling. Gemensamt är dock att dessa utbildningstillfällen sprider best practice kring hur vi skapar värde för mellan våra verksamheter – och är genererar unika nätverk som deltagarna har stort värde av även efter det att programmet är avslutat.