Två barnmorskor pratar i väntrum Två barnmorskor pratar i väntrum

Vår arbetsmiljö

Vi är alla lika viktiga. Vi respekterar varandra, lär av varandra, och tillsammans skapar vi arbetsplatser där vi trivs och möter våra patienter med kvalitet, medkänsla och ansvar.

Att medarbetarna känner delaktighet och kan påverka sin arbetssituation, och aktivt kan bidra till en god arbetsmiljö, säkerställer vi genom årliga medarbetarenkäter och ett ständigt pågående förbättringsarbete i de lokala verksamheterna.

Arbetsmiljöarbetet inom Capio bedrivs på ett organiserat och systematiskt sätt, i enlighet med lagar och förordningar. Vi har tydliga policys och rutiner som alla i organisationen känner till. På Capios arbetsplatser ingår arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i vardagen och arbetsmiljön utvecklas i den dagliga verksamheten genom samarbete mellan alla anställda.

Vi hoppas att du vill vara med och bidra!