Åksjuka

Gör ditt vårdbesök online om:

Du blir åksjuk och behöver hjälp att lindra dina besvär (från 6 år).

Vi kan inte hjälpa dig online om:

Du har yrsel som inte är förknippad med rörelse.

Läs mer om åksjuka

Mer information om åksjuka och egenvårdsråd hittar du på 1177.se.