Diarré

Gör ditt vårdbesök online om:

Du har tillfälliga besvär av lösa eller täta tarmtömningar och behöver rådgivning om kost, vätskeersättning och läkemedel (från 2 år). 

Vi kan inte hjälpa dig online om:

Du vet att du behöver utredning eller behandling för bakteriella infektion, tarmparasiter, inflammatorisk tarmsjukdom och cancer eller behöver sjuk-/vabintyg.

Läs mer om diarré

Mer information om diarré och egenvårdsråd hittar du på 1177.se.