Impotens

Gör ditt vårdbesök online om:

Du har svårt att få erektion och behöver medicinsk bedömning, rådgivning och eventuellt läkemedelsbehandling (från 50 år).

Vi kan inte hjälpa dig online om:

Du har en hjärt- och kärlsjukdom och/eller medicinerar med nitroglycerin. Du behöver remiss till androlog/urolog.

Läs mer om impotens

Mer information om impotens hittar du på 1177.se.