Preventivmedel

Gör ditt barnmorskebesök online om:

Du behöver preventivmedel eller råd/förnyelse av de preventivmedel du redan har.
Våra barnmorskor finns online minst en gång per dag och besöket är kostnadsfritt

Vi kan inte hjälpa dig online om:

Du behöver gynekologisk undersökning.

Läs mer om preventivmedel

Mer information om preventivmedel hittar du på 1177.se