Sömnbesvär

När kan vi hjälpa till online?

Vi hjälper dig om du har lättare sömnbesvär. Åldersgräns: från 15 år. 

 

Vi kan inte hjälpa dig online om

Du mår mycket dåligt psykiskt och haft funderingar på att skada dig själv, om du har en pågående kontakt inom psykiatrisk verksamhet, eller om du vet att du behöver läkemedelsrecept, sjukskrivning eller neuropsykiatrisk utredning.

Onlinemöte med psykolog

Om du mår mycket dåligt psykiskt  eller har tankar på att skada dig själv ska du inte gå vidare med onlinetjänsten utan genast kontakta sjukvårdsupplysningen på www.1177.se eller telefon 1177 för att få hänvisning till hjälp akut!

Chatten är bemannad med psykolog en gång per dag alla helgfria vardagar och du får kontakt samma eller nästkommande vardag. Observera att vi inte kan hjälpa dig online om du redan har en annan pågående kontakt inom psykiatrisk vård eller på din vårdcentral.  

Vi kan inte heller i nuläget hjälpa dig online om det gäller

 • Stress- och utmattningssyndrom 
 • Social fobi
 • Ätstörningar
 • Tvångssyndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Schizofreni och psykotiska sjukdomar
 • Svår psykisk störning och personlighetssyndrom

Men vi hoppas att snart även kunna ha en del av dessa sökorsaker redo!

Hur går ett onlinemöte med psykolog till?

Du får börja med att fylla i ett antal tester och frågor. Ju fler frågor du orkar fylla i, desto bättre underlag får psykologen. När du har svarat på frågorna kommer du att komma till en chatt med psykolog. Hen får läsa svaren på dina frågor och kompletterar med ytterligare frågor i chatten. Beroende på svaren kommer ni sedan kunna välja mellan tre olika spår:

 1. Egenbehandling 
  Vi föreslår säkra och vetenskapligt bevisade informationsmaterial och hemuppgifter som kan hjälpa dig att behandla dig själv.

 2. Fortsatt behandling via våra digitala kanaler
  Vi bokar tid och har 1-4 uppföljande möten via video. Däremellan får du hemuppgifter som du jobbar med för att må bättre.

 3. Bokning för ett fysiskt besök på vårdcentralen
  Detta om vi märker att du behöver något som vi inte kan hjälpa till med i chatten (kan vara sjukskrivning, recept mm) eller att du har så pass svåra besvär att vi starkt rekommenderar att du behöver träffa någon.