Vanliga frågor

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna angående våra onlinetjänster.
 • Om våra tjänster

 • Hur fungerar tjänsten?

  Du loggar först in med Mobilt BankID och svarar på ett antal frågor om ditt ärende. Därefter får du hjälp av oss via chatt. Du får alltid medicinsk bedömning, råd och hjälp med de eventuella recept du behöver. Om du är i behov av provtagning, fysiskt besök på någon av våra mottagningar eller bedömning av en annan specialist, hjälper vi dig vidare.

 • Öppettider

 • Vilka är öppettiderna för digitala vårdbesök?

  Du kan alltid påbörja ditt onlinebesök när som helst på dygnet och väljer själv om du vill ha kontakt med oss live, under chattens öppettid, eller svara när det passar dig bäst.

 • Digitalt besök hos vårdcentralen

  På våra vårdcentraler skiljer sig öppettiderna för onlinetjänsten åt. De flesta har öppet 8-15. Se info om den aktuella vårdcentralens öppettider samt svarstider för chatt i samband med att du startar besöket.

 • Digitalt besök hos Capio Go 

  Vår nationella tjänst Capio Go är bemannad av läkare alla dagar, 7-22 och svarar normalt inom 10 minuter. För kontakt med barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer gäller andra svarstider. Se separat info i samband med besöket. 

 • Avgifter

 • Vad kostar ett digitalt vårdbesök hos vårdcentralen?

  Avgiften för ett digitalt besök hos våra vårdcentraler varierar, beroende på vilken region de tillhör. I vissa regioner är digitala vårdbesök kostnadsfria medan det i andra kan innebära en avgift beroende på vilken vårdkompetens du träffar i chatten. Se respektive vårdcentrals hemsida för eventuell avgift.

 • Vad kostar ett digitalt vårdbesök hos Capio Go? 

  Vår nationella tjänst Capio Go är kostnadsfri i de flesta regioner. Vår nationella tjänst Capio Go är kostnadsfri i de flesta regioner. För dig folkbokförd inom Region Skåne gäller samma avgifter för vårdbesök online som fysiskt på en vårdcentral. För dig som är folkbokförd i Region Stockholm och chattbesök avgiftsfria medan kostnaden för video motsvarar avgift för fysiskt besök. Högkostnadsskydd gäller.

 • Hur mycket kostar ett digitalt vårdbesök för barn?

  All form av vård i Sverige är avgiftsfri för barn upp till 18 år. Det gäller även digitala vårdbesök.

 • Gäller högkostnadsskydd och frikort vid digitala vårdbesök? 

  Ja, högkostnadsskydd och frikort för sjukvård gäller för avgiftsbelagda digitala vårdbesök. Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. När du har betalat 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader har du rätt till ett frikort för sjukvård. Frikortet innebär att du inte behöver betala några patientavgifter under resten av tolvmånadersperioden.

 • Hur registreras patientavgiften för digitala vårdbesök på mitt högkostnadskort?

  Patientavgift som betalas till Capio Go bokförs automatiskt på ditt högkostnadskort, med en fördröjning på max 14 dagar. 

 • Hur använder jag mitt frikort vid digitala vårdbesök?

  Ange frikortsnummer och hur länge det är giltigt i samband med att du startar ditt digitala vårdbesök. Om du inte uppger giltigt frikortsnummer får du en faktura per post.

 • Digitala vårdbesök

 • Hur fungerar vård online?

  Ett digitalt vårdbesök fungerar precis som ett vanligt vårdbesök, men sker på distans via chatt (ibland videosamtal beroende på ärende). Du får bedömning, råd och hjälp av oss via din dator, läsplatta eller smartphone. Du väljer själv om du vill ha kontakt med oss när vi är online eller lämna skärmen och återkomma när det passar dig. Du kan alltid ta den tid du behöver för att svara på våra frågor och sätta dig in i de råd du får. I vissa fall, till exempel om du söker hjälp för hudbesvär, har du möjlighet att skicka ett foto till oss för att underlätta bedömning.

 • Varför startar det digitala vårdbesöket med så många frågor?

  Det är samma typ av frågor om din hälsa och dina besvär som vi alltid ställer när du söker vård. Ibland kan en kroppslig undersökning ersättas av några extra frågor.

 • Vad händer om det visar sig under det digitala vårdbesöket att jag behöver fysiskt besök?

  Vi kan alltid hjälpa dig att boka tid på någon av våra vårdcentraler och ibland också med remiss till specialistsjukvård.

 • Hur gör jag om jag behöver komma i kontakt med er igen?

  Vårdbesöket är öppet tills du känner dig beredd att avsluta. Om du behöver ytterligare kontakt efter detta kan du starta ett nytt vårdbesök online. För att du ska få hjälp så snart som möjligt får du kontakt med den som är i tjänst.

 • Kan jag känna mig trygg med vård online?

  Vi erbjuder trygg och säker vård. Vår vårdpersonal tar fullt ansvar för din behandling du behöver ett fysiskt besök får du hjälp med att boka tid på en av våra vårdcentraler. Tjänsten ger dig samma möjlighet till säker diagnos och behandling som ett fysiskt besök på vårdcentralen

 • Vart vänder jag mig om jag har medicinska följdfrågor?

  Sök vård online eller kontakta din vårdcentral på annat sätt. På så sätt hanteras dina personuppgifter säkert och vi kan garantera sekretessen.

 • Måste jag ha ett eget BankID för att använda tjänsten?

  Ja, det krävs ett personligt BankID för att göra ditt vårdbesök online hos oss. BankID används för att vi ska kunna identifiera dig på ett säkert sätt och skydda din integritet.

  Söker du vård för barns räkning använder du ditt eget BankID för legitimering. I andra fall kan du inte använda ditt eget BankID för att söka vård för någon annan.

  BankID kan beställas via din bank.

 • Från vilken ålder kan jag söka vård på egen hand?

  Har du ett personligt BankID kan du söka vård online hos oss på Capio för dig själv eller ditt barn. 

 • Kan jag göra mitt vårdbesök online från utlandet?

  Ja, om du har tillgång till BankID och internet kan du göra vårdbesök online från utlandet.

 • Kan jag få hjälp online om jag eller mitt barn har skyddad identitet?

  Ja, om du har ett BankID kan du söka online både för dig själv och ditt barn, även om någon av er har skyddad identitet.

 • Vilken vårdpersonal träffar jag online? 

  Precis som vid fysiska besök hjälper vi dig alltid till rätt vårdkompetens för just ditt besvär. 

  Våra läkare är erfarna och har alla svensk läkarlegitimation. De flesta av dem är specialister i allmänmedicin och arbetar såväl digitalt som på våra vårdcentraler. Hos Capio finns även hudläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer som vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med via våra onlinetjänster.  

 • Recept, provtagning och remisser

 • Kan jag få recept online?

  När vi bedömer att du är i behov av receptbelagd medicin får du recept. Vi följer Läkemedelverkets nationella riktlinjer och anvisningar för förskrivning. Om du är i behov av beroendeframkallande preparat vill vi att du träffar en läkare i ett fysiskt besök. Våra psykologer och fysioterapeuter skriver inte recept på läkemedel.

 • Kan jag få mitt recept förnyat genom ett digitalt vårdbesök?

  Ja, vi hjälper till att förnya recept. Om ditt fortsatt behov av läkemedel kan bedömas online. Vi skriver inte ut beroendeframkallande läkemedel online.

 • Var hämtar jag ut mitt recept?

  Du kan hämta ut dina mediciner på vilket apotek som helst i Sverige genom att legitimera dig.

 • Hur fungerar det om jag behöver ta prover?

  Om du behöver ta laboratorieprover hjälper vi dig på någon av våra vårdcentraler.

 • Kan jag få hjälp med remisser online?

  Ja, i vår nationella tjänst Capio Go kan du få remiss till laboratorier, akutmottagningar och hudläkare om du behöver. Din vårdcentral kan hjälpa dig med de flesta typer av remisser men ibland behöver du komplettera med en fysisk undersökning.

 • Kan jag få hjälp med intyg online?

  Du som gör ett onlinebesök hos någon av våra vårdcentraler eller jourmottagningar kan få hjälp med intyg. Denna möjlighet saknas dock i vår nationella onlinetjänst Capio Go.

 • Kan någon annan hämta ut mitt recept? 

  Om du ger din tillåtelse genom en fullmakt kan någon annan hämta ut ditt recept. Mer information och blanketter för fullmakt hittar du på. 

 • Ansvar, avtal och försäkringar

 • Vart vänder jag mig om jag har frågor om hur mina personuppgifter behandlas?

  Du som varit i kontakt med någon av våra vårdcentraler online är alltid välkommen att vända dig dit vid frågor. Du som använt vår nationella onlinetjänst Capio Go vänder dig dit på telefon 010-202 34 10, alternativt capiogo@capio.se.

  Om du har frågor eller klagomål relaterat till dina personuppgifter kan du även kontakta Capios dataskyddsombud genom att skicka ett brev till: 

  Capio AB
  Dataskyddsombud 
  Box 1064 
  405 22 Göteborg. 

 • Vem kontaktar jag vid tekniska frågor om tjänsten?

  Vänligen kontakta vår kundsupport så hjälper de dig. Vår kundsupport hjälper dig vid allmänna frågor och med teknisk support. Du når kundsupport måndag-fredag kl. 8.00-17.00 via capiogo@capio.se alternativt tel. 010-202 34 10. Kundsupporten kan inte hjälpa dig med medicinska frågor.

 • Vem kontaktar jag vid synpunkter och feedback om tjänsten?

  Du är välkommen att kontakta vår kundsupport. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter och feedback vi kan få, inklusive önskemål om framtida tjänster/funktioner. Du når kundsupport via capiogo@capio.se.

 • Vad gör jag om jag inte är nöjd med den hjälp jag har fått?

  Du har alltid rätt att få hjälp av din vårdgivare om du inte är nöjd med ditt besök. Om du haft kontakt med någon av våra vårdcentraler online ska du vända dig dit. Du som har synpunkter på ett digitalt besök i vår nationella tjänst Capio Go, är välkommen att kontakta vår kundsupport för tjänsten, capiogo@capio.se alternativt på telefon 010-202 34 10, så försöker vi rätta till det som inte har blivit bra.

  I båda fallen har du även möjlighet att få kontakt med verksamhetschef och information om till exempel anmälningsvägar och läkemedelsförsäkring. 

   

 • Lista dig hos oss

 • Hur kan jag lista mig på en av Capios vårdcentraler?

  Om du vill lista dig på en av våra vårdcentraler så gör det med fördel här.

 • Måste jag vara listad på en Capio-vårdcentral för att få hjälp?

  Nej, allt som behövs för att göra ditt vårdbesök online är BankID och tillgång till internet. Ibland kan vi hjälpa dig bättre om du är listad hos oss på Capio. Det kan exempelvis gälla provtagning och hjälp med tidsbokning.

 • Patient- och datasäkerhet

 • Hur får jag tillgång till min journal?

  Direkt efter ditt besök online kan du se journalanteckningen via 1177:s tjänst Journalen.

 • Vem kan läsa min journal?

  Din journal omfattas av tystnadsplikt och vi följer de lagar och regler för vårdgivare i Sverige. Endast behörig personal som behöver ha tillgång till dina uppgifter för att utföra sitt vårdarbete har tillåtelse att läsa din journal. Om du vill ha en journalutskrift, loggutdrag, spärra din journal eller journalutdrag kontaktar du vår kundsupport.

Har du fler frågor?

Hittar du inte svaren du söker är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Vår kundtjänst hjälper dig vid allmänna frågor och med teknisk support. Vid medicinska frågor, kontakta våra läkare online