Primärvård hos Capio

Vi på Capio erbjuder primärvård på drygt 100 platser i 13 landsting och regioner. Dessutom erbjuder vi också primärvård online året runt.

Primärvårdsläkare och patient

Vad är primärvård?

Primärvården är oftast den första instans som du vänder dig till när du är i behov av vård. Här får du hjälp med besvär som inte kräver omedelbar vård, det vill säga inte livshotande eller akuta. I primärvården ingår flera mottagningar men vårdcentralerna och den digitala vården utgör grunden inom primärsjukvården, men primärvården omfattar också barnavårdscentraler/BVC, barnmorskemottagningar och rehab.

I Sverige har vi fritt hälo- och vårdval vilket innebär att du i stort sett kan välja vilken primärvårdsmottagning du vill i hela Sverige. Capio bedriver vård på uppdrag av flera regioner i Sverige. Vill du byta till en Capio mottagning kan du enkelt göra det här.

Här finns vi