Primärvård

Vi erbjuder primärvård på drygt 100 platser i 13 landsting och regioner. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnsjukvård och mödravård, arbetsterapi och sjukgymnastik.

Här finns vi