Primärvård

Vi erbjuder primärvård på mottagningar på 83 platser i 12 landsting och regioner. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnsjukvård och mödravård, arbetsterapi och sjukgymnastik.
 

Här finns vi