Psykiatri

Vi är en av de största privata vårdgivarna inom psykiatrisk specialistvård i Sverige. Verksamheten bedrivs på 14 platser i fem landsting via tidsbestämda vårdavtal och ackrediteringar för fritt vårdval.
 

Här finns vi