Gallstensoperation med titthålsteknik

Vi utför gallstensoperationer med titthålsteknik. Gallsten är en mycket vanligt förekommande sjukdom. Många har gallsten utan att veta om det eftersom inte alla gallstenar ger symptom.

Illustration gallsten

Vanligen känner man annars smärtor i övre delen av buken i anslutning till måltid. Smärtan kan ibland stråla ut åt sidorna eller mot ryggen och varar ofta några timmar åt gången. Med hjälp av en ultraljudsundersökning kan man konstatera om det finns gallstenar i gallblåsan.

Om det visar sig att så är fallet och dessa ger besvär rekommenderas oftast en galloperation. Den innebär att gallblåsan avlägsnas tillsammans med stenarna. Idag utförs en gallstensoperation oftast med titthålsteknik. Oftast är detta en dagkirurgisk åtgärd vilket innebär att man kan lämna kliniken några timmar efter operationen. I allmänhet räcker det med några dagars sjukskrivning efter en gallstensoperation.

Vill du veta mer om gallstensoperationer på Capio CFTK?

Kontakta oss för att få mer information eller boka en konsultation med en av våra erfarna kirurger.

Läs vidare