Ljumskbråck

Ljumskbråck är en försvagning av bukväggen i närheten av ljumskkanalen. Som en följd buktar bukhinnan mot huden som en liten säck i vilken tarmen kan glida ut och in. Capio CFTK utför ljumskbråcksoperationer antingen med öppen eller titthålsteknik.

Illustration ljumskbråck

Har tarmen glidit ut i bråcksäcken syns det som en bula i ljumsken eller ner mot pungen. I liggande läge kan dock tarmen glida tillbaka till bukhålan och bulan försvinner. Ljumskbråck är vanligast hos män.

Ett ljumskbråck kan ge upphov till smärta i ljumsken, ibland utstrålning ner mot benet eller tryckkänsla i ljumsken. Behandling av ljumskbråck sker via operation. På Capio CFTK erbjuder vi även behandling för andra typer av bukväggsbråck såsom ärrbråck, epigastrikabråck och navelbråck.


Ljumskbråcksoperation

Operation av symptomgivande ljumskbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige. Operationerna utförs med antingen öppen eller titthålsteknik och samtidigt inläggning av ett nät. 

Öppen teknik

Genom ett litet snitt i ljumsken läggs ett nylonnät som armering mellan muskelskikten i bukväggen. Bortsett från extrema belastningar kan man återuppta sina vanliga dagliga aktiviteter efter några dagar.

Titthålsteknik vid ljumskbråck

Vid titthålsoperationen läggs nätet på plats precis framför bukhinnan. Nätet växer snabbt fast och förhindrar nya bråck. Bortsett från extrema belastningar kan man återuppta sina vanliga dagliga aktiviteter efter några dagar. Båda operationsteknikerna utförs dagkirurgiskt och i narkos. Du kan räkna med att gå hem operationsdagen eller dagen efter, alltid i samråd med behandlande kirurg. 


Före ljumsbråcksoperationen

En bråckoperation utförs i lokalbedövning eller narkos, alltid i samråd mellan patienten och behandlande kirurg. Före operationen träffar du narkosläkaren, sjuksköterska och behandlande kirurg. Du skall vara fastande i minst 6 timmar innan ingreppet.  


Efter ljumskbråcksoperationen

Efter operationen kommer du att vårdas på vår uppvakningsavdelning för övervakning i några timmar. Man har i regel ganska lindriga besvär. För värk eller smärta i operationsområdet får du smärtlindring i form av sprutor, stolpiller eller tabletter. Enstaka patienter kan få övergående problem med att kasta vatten.

Vill du veta mer om ljumskbråcksoperationer på Capio CFTK?

Kontakta oss för att få mer information eller boka en konsultation med en av våra erfarna kirurger.

Läs vidare