Behovet av proteinpulver efter en överviktsoperation - Capio CFTK:s dietists tankar

Under några veckor har en del artiklar kommit ut kring proteinpulver, bland annat i Metro, Stockholm 2014-10-02 "så kan proteinpulver skada din kropp". Detta väcker tankar och reaktioner, bland annat på vår Facebook-sida. Capio CFTK:s dietist Therese Goding reder ut frågorna om behovet av protein efter en överviktsoperation.


Direkt efter en överviktsoperation är det stort fokus på att tillgodogöra sig vätska och protein och ofta rekommenderas näringsdryck och/eller proteinpulver för att komplettera intaget. Proteinet är viktigt för bland annat återhämtning och minskad förlust av muskelmassa under viktnedgång.

Efter kostrehabiliteringen ligger rekommendationen på intag av protein mellan 60-80 g per person och dag och eventuellt lite högre vid regelbunden fysisk aktivitet.

Kostråden, efter operation, innefattar 5-6 måltider per dag, där mellanmålet blir en viktig del, framförallt ur näringssynpunkt. Råd ges även att framförallt fokusera på proteinet under huvudmåltiden samt ha något proteinrikt livsmedel till mellanmålen.

 

Behövs proteinpulver i "normalkosten" eller blir detta tillräckligt?

Generellt sätt är det mycket ovanligt med proteinbrist i Sverige. Trots det marknadsför stora företag att deras proteintillskott är ett måste, både för att få i sig tillräckligt och för att få den positiva effekt som proteinet ger.

Efter en överviktsoperation är portionsstorlekarna små, vilket ställer ännu högre krav på näringstät mat. Om rekommendationerna för kostråden följs bör behovet av protein tillgodoses.

Proteintillskott blir därför inte nödvändigt i normalkosten utan vanlig mat räcker gott.

 

Men om en önskan finns att använda tillskott, är proteinpulver farligt?

I artikeln i Metro radades ett antal påstående upp som njurproblem, magbesvär samt benskörhet. Klart står att för personer med nedsatt njurfunktion kan ett högt proteinintag ytterligare försämra funktionen, vilket gör att ett högt intag då är direkt olämpligt. I övrigt har ett intag kring 2 g/kg kroppsvikt inte visats orsaka någon skada för friska personer.

För en frisk person är proteinpulver inte skadligt, men inte heller något som är nödvändigt för att tillgodose sitt proteinbehov efter en överviktsoperation.

Genom att äta varierat och dagligen välja proteinrika livsmedel uppnås relativt lätt en hälsosam och nödvändig mängd av protein, även utan tillskott.

Therese Goding arbetar som dietist på Capio Centrum för Titthålskirurgi, hon är utbildad dietist vid Umeå universitet och har under de senaste åren arbetat inom både sjukvård och friskvård.