Hur nöjda är våra patienter? - Capio CFTK Kvalitetsindex, november 2014

Capio CFTKs ständiga kvalitetsarbete fortgår, för oss innebär det att alla våra intressenter skall vara säkra på att vi erbjuder specialistvård av högsta möjliga kvalitet.

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård, resultaten presenteras i vårt månatliga kvalitetsindex. Resultaten från november är fina och vi är stolta över det arbete vi utför. Från våra patienters kommentarer kan vi bland annat läsa att vi har professionell personal och trevlig miljö på kliniken. Givetvis finns det saker vi kan göra bättre, tillsammans arbetar vi ständigt för att förbättra våra patienters upplevelse.

 

 

Illustration Kvalitetsindex november 2014  

Citat från några patienter under november:

"Jättegullig personal- allt från det administrativa till vårdpersonal, kirurg och narkosläkare/sköterska”
”Bra kontakt med läkaren”
”Jag önskade ni fanns i Göteborg”

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket 

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.

Capio CFTK medverkar årligen i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersökning, där fokus ligger på medicinsk kvalitet. Resultaten från 2013 är goda och väl över genomsnittet i Sverige. Läs mer om resultaten i SOReg här »

Vi strävar alltid efter förbättring. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig avstannar. Vår kvalitetsmodell är byggd på fyra hörnstenar; modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. Läs mer om Capiomodellen »