Hur nöjda är våra patienter? - Capio CFTK Kvalitetsindex, oktober 2014

Capio CFTK arbetar ständigt för att oavsett om du är patient, samarbetspartner eller anhörig alltid ska veta att vi arbetar för att våra patienter skall få specialistvård med högsta möjliga kvalitet.

Tolv gånger om året presenterar vi resultatet från våra patientundersökningar för de patienter som genomgått viktoperation hos oss. Undersökning från oktober visar fina resultat och vi är glada över att vi sedan starten av mätningarna får goda reaktioner från våra patienter. 

- Alla medarbetare på CFTK arbetar aktivt med kvalitetsresultaten och delges dessa varje vecka. Det gör att vi snabbt kan åtgärda eventuella brister och förstärka det som är bra. Jag är stolt över vår organisations fokus på kvalitet och bemötande, säger Capio CFTKs VD Ewa Börjesson.

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om våra fyra kvalitetsområden:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.

 

 

Citat från några patienter under oktober:

  • “Mycket trevlig och kompetent personal, rekommenderas varmt"
  • “Sjuksköterskan Victoria var helt underbar!"

  • “Allt var väldigt bra men man skulle ha lite mer info angående ingreppet, vad skall göras"

Kvalitet har många aspekter

Utöver våra egna undersökningar medverkar Capio CFTK årligen i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersökning, där fokus ligger på medicinsk kvalitet. Resultaten från 2013 är goda och väl över genomsnittet i Sverige.  

Läs mer om resultaten i SOReg här »

Vi strävar alltid efter ständig förbättring. Vad tycker våra patienter om bemötandet de får? Vart skall vi lägga extra resurser för att ännu fler skall uppleva högsta kvalitet. Är vårt informationsmaterial tillräckligt bra? Detta är bara en del av de frågor vi ställer oss för att höja nivån i samtliga kvalitetsområden parallellt. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig avstannar. Vår kvalitetsmodell är byggd på fyra hörnstenar; modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. Läs mer om vårt kvalitetsarbete »

För ytterligare information om resultaten från undersökningarna, kontakta Ewa Börjesson, VD Capio CFTK, +46 72 164 70 88