Hur nöjda är våra patienter? - Capio CFTK Kvalitetsindex, september 2014

Capio CFTKs ständiga kvalitetsarbete fortgår, för oss innebär det att oavsett om du är patient, samarbetspartner eller anhörig alltid ska veta att vi arbetar för att våra patienter skall få specialistvård med högsta möjliga kvalitet.
12 gånger om året presenterar vi resultatet från våra patientundersökningar för de patienter som genomgått viktoperation hos oss. Septembers undersökning visar fina resultat och vi är glada över att vi går framåt i undersökningarna från tidigare månad. Bland annat ser vi att samtliga tillfrågade skulle rekommendera CFTK till andra.

- Jag är stolt över att leda en verksamhet där medarbetarnas högsta fokus ligger på kvalitet och bemötande, och att vi kan se sådana goda resultat, säger Capio CFTKs VD Ewa Börjesson.

 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.

 

 

Citat från några patienter under september:

"Det var mycket bra att läkarna kom flera gånger och pratade. Trevliga läkare = trygg patient"
"Fantastisk personal härligt bemötande"
"Tycker ni varit helt underbara"

Capio CFTK medverkar årligen i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersökning, där fokus ligger på medicinsk kvalitet. Resultaten från 2013 är goda och väl över genomsnittet i Sverige.  Läs mer om resultaten i SOReg här »

Vi strävar alltid efter ständig förbättring. Vad tycker våra patienter om bemötandet de får? Vart skall vi lägga extra resurser för att ännu fler skall uppleva högsta kvalitet. Är vårt informationsmaterial tillräckligt bra? Detta är bara en del av de frågor vi ställer oss för att höja nivån i samtliga kvalitetsområden parallellt. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig avstannar. Vår kvalitetsmodell är byggd på fyra hörnstenar; modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. Läs mer om vårt kvalitetsarbete »

För ytterligare information om resultaten från undersökningarna, kontakta Ewa Börjesson, VD Capio CFTK, +46 72 164 70 88