Capio CFTK Kvalitetsindex, december 2014: 100% nöjda patienter!

Samtliga svarande (viktpatienter) under december uppger att de är fullständigt nöjda med helhetsupplevelsen för vårdtiden på Capio CFTK. Vi får även fortsatt höga betyg när det gäller information, bemötande och miljön på kliniken – även om vi inte når ända upp till 100%. Alla svarande skulle också rekommendera andra att komma till Capio CFTK.

Vårt kvalitetsarbete fortgår, med målet att alla våra intressenter skall vara säkra på att vi erbjuder specialistvård av högsta möjliga kvalitet.

"Det är glädjande att så många av våra patienter är så nöjda med kvaliteten i vår verksamhet och att de skulle rekommendera andra att komma till oss. Både senaste månaden och sammantaget för den tid som vi nu har mätt och redovisat vårt kvalitetsarbete i denna form. Vi fortsätter nu vår strävan mot 100% nöjda patienter inom samtliga områden. Vi tittar även på hur vi kan följa upp våra dagpatienters upplevelse", säger Ewa Börjesson, vd för Capio CFTK.

Kvalitetsindex Capio CFTK december 2014

Capio CFTK kvalitetsindex december 2014

Citat från några patienter under december

”Kanonvård!"

"Vårdrum lite kallt på nätterna"

"Det är lite "bråttom" med allt. Skulle uppskatta en dag till här."

Kvalitetsindex Capio CFTK, augusti-december 2014

Vi har även sammanställt resultatet för samtliga patienter som medverkat i vårt kvalitetsindex under hösten 2014. Totalt har 84% av patienterna besvarat kvalitetsenkäten.

 

Capio CFTK kvalitetsindex augusti-december 2014

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård, resultaten presenteras i vårt månatliga kvalitetsindex. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:
  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.

Mer om vårt kvalitetsarbete

Capio CFTK medverkar årligen i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersökning, där fokus ligger på medicinsk kvalitet. Resultaten från 2013 är goda och väl över genomsnittet i Sverige. Läs mer om resultaten i SOReg här »

Vi strävar alltid efter förbättring. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig avstannar. Vår kvalitetsmodell är byggd på fyra hörnstenar; modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. Läs mer om Capiomodellen »