Betydelsen av support efter en viktoperation

En viktoperation ska ses som ett verktyg, då patienten står för det största arbetet att genomgå den livsstilsförändring som krävs för ett lyckat resultat. Studier visar på ett tydligt samband mellan regelbunden support av ett erfaret team och framgång efter en viktoperation. För att öka förutsättningarna för en hälsosam livsstil och viktstabilitet erbjuder vi på Capio CFTK därför ett gediget supportprogram efter din viktoperation.

En viktoperation innebär för de flesta en stor förändring. Kost- och motionsvanor behöver ses över, hunger- och mättnadssignaler förändras och en viss intolerans kan uppstå mot vissa livsmedel. Det krävs en stor insats och livsstilsförändring för att att patienten ska tillgodose sig alla näringsämnen och erhålla en viktstabilitet. Studier visar tydligt på sambandet mellan support av ett multidisciplinärt team och framgång efter en viktoperation [1,2]. Framförallt är en nära kontakt med dietist mycket betydelsefullt. En kontinuerlig uppföljning maximerar fördelarna från viktoperationen, minskar risk för näringsbrist och ökar chansen till långsiktig viktstabilitet. 

Vi på Capio CFTK vill att du ska få ett hälsosamt och bestående resultat och därför erbjuder vi ett gediget supportprogram där vi uppmuntrar till nära kontakt under hela din uppföljningsperiod. För att öka förutsättningarna för bestående hälsosamma vanor rekommenderar vi vårt tre-åriga supportprogram. Vi har dock märkt att vissa efter en tid inte har behov av vår support, då kontakt kanske initierats på annat håll. Därför erbjuder vi också valmöjlighet att välja ett kortare supportprogram som sträcker sig under ett år.

Vad ingår i supportprogrammet?

  • Stöd av erfaren sjuksköterska
  • Receptförskrivning av de mediciner som är kopplade till din operation
  • Medverkan i Soreg - vilket innebär regelbunden uppföljning av sjuksköterska
  • Återträffen – en inspirerande heldag på kliniken med föreläsningar och möjlighet till att knyta kontakt med andra opererade
  • Om så önskas, regelbunden näringsanalys av ditt matintag
  • Träningsprogram – vid efterfrågan
  • Om så önskas, regelbunden mätning av kroppssammansättning och midjemått
  • Möjlighet till mottagningsbesök, mail- och telefonkontakt helt efter behov. Vi har generösa telefontider, alla vardagar mellan 09-15.

* Efter supporttiden hänvisas du till din vårdcentral.

För prisuppgifter för respektive operation, läs här!

Ensam är inte alltid stark. Utnyttja ditt supportprogram, kontakta oss och ta all hjälp du behöver för att livsstilen och vanorna efter din sleeve gastrectomy eller gastric bypass ska bli bestående.

Varmt välkommen önskar teamet på Capio CFTK

Referenser

1. Allied Health Sciences Section Ad Hoc Nutrition Committee: Aills L, Blankenship J, Buffington C, Furtado M, Parrott J. ASMBS Allied health nutritional guidelines for the surgical weight loss patient. Surg Obes Relat Dis 2008;4:S73–108.

2. Ziegler O, Sirveaux MA, Brunaud L, Reibel N, Quilliot D. Medical follow up after bariatric surgery: nutritional and drug issues. General recommendations for the prevention and treatment of nutritional deficiencies. Diabetes Metab. 2009;35:544–577. doi: 10.1016/S1262-3636(09)73464-0.