Capio CFTK Kvalitetsindex, januari 2015: 100% skulle rekommendera vår klinik

Vårt kvalitetsarbete fortsätter. Detta är årets första resultat av de tolv patientundersökningarna som vi kommer presentera under året. 

Vi har fortsatt höga och positiva siffror. Även denna månad skulle 100 % av de tillfrågade rekommendera vår klinik till andra. 

”Det är oerhört glädjande att våra patienter är så nöjda att de vill rekommendera oss vidare. Det är det bästa betyget på vårt kontinuerliga kvalitetsarbete”, säger Ewa Börjesson, vd på Capio CFTK.

Kvalitetsindex Capio CFTK januari 2015

Kvalitetsindex Capio Januari 2015

 

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård, resultaten presenteras i vårt månatliga kvalitetsindex. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:
  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.

Mer om vårt kvalitetsarbete

Capio CFTK medverkar årligen i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersökning, där fokus ligger på medicinsk kvalitet. Resultaten från 2013 är goda och väl över genomsnittet i Sverige. Läs mer om resultaten i SOReg här »

Vi strävar alltid efter förbättring. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig avstannar. Vår kvalitetsmodell är byggd på fyra hörnstenar; modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. Läs mer om Capiomodellen »