Resultat av Capio CFTK:s kvalitetsindex under Q3 2015

Vi får fortsatt höga betyg när det gäller information, bemötande och miljön på kliniken. 

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Trots höga siffror kan vi se att vi har sjunkit vad gäller informationstillgängligheten under detta kvartal. Detta ser vi nu över för att se hur vi kan förbättra oss. Även detta kvartal skulle 100 % av de tillfrågade rekommendera vår klinik till andra. 

Citat från några patienter under Q3

"Skönt att få stanna på kliniken under två dygn"

"Otroligt trevlig och lyhörd personal"

"Lugn och bra återhämtning. Bra med en liten patientgrupp som blev väldigt   stöttande under vårddagarna."

 Kvalitetsindex Q3

Capio CFTK kvalitetsindex Q3 2015  

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.