Fortsatt höga betyg för Capio CFTK:s kvalitetsindex under Q2 2015

Vi får fortsatt höga betyg när det gäller information, bemötande och miljön på kliniken.

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Trots vårt höga betyg stävar vi efter att få en hundraprocentig upplevelse för våra patienter. Vi är mycket tacksamma för de synpunkter vi får. Även detta kvartal skulle 100 % av de tillfrågade rekommendera vår klinik till andra. 

Citat från några patienter under Q2

"Mycket bra bemötande redan från första kontakten"

"Det har känts tryggt och säkert under min vistelse här"

"Jättenöjd med vården och trevlig personal"

                                

               Kvalitetsindex Q2

Capio CFTK kvalitetsindex Q2 2015   

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.