Höga betyg för Capio CFTK:s kvalitetsindex under Q1 2015

Vi får fortsatt höga betyg när det gäller information, bemötande och miljön på kliniken.

Att få återkoppling och feedback, på det arbete vi gör, direkt från våra patienter är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Det är en av anledningarna varför samtliga respondenter under denna period skulle rekommendera vår klinik till andra. Trots vårt höga betyg stävar vi efter att få en hundraprocentig upplevelse för våra patienter.

Citat från några patienter under Q1

”Lugnt, harmoniskt, personligt!”

”Jag vart väl omhändertagen och kände mig trygg hela tiden vilket är skönt efter en sådan här operation”

”Väldigt trevlig och omtänksam personal”

”Vill verkligen poängtera att ni lyckats hitta rätt personal för rätt jobb”

 Kvalitetsindex Q1 2015

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård, resultaten presenteras i vårt månatliga kvalitetsindex. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.

Mer om vårt kvalitetsarbete

Capio CFTK medverkar årligen i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersökning, där fokus ligger på medicinsk kvalitet. Resultaten från 2013 är goda och väl över genomsnittet i Sverige. Läs mer om resultaten i SOReg här »

Vi strävar alltid efter förbättring. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig avstannar. Vår kvalitetsmodell är byggd på fyra hörnstenar; modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. Läs mer om Capiomodellen »