Kraftigt minskad dödlighet för diabetiker efter fetmakirurgi

En studie vid Sahlgrenska akademin visar på att patienter med fetma och typ 2-diabetes mer än halverar risken för hjärtsjukdom och dödlighet efter en gastric bypass.

En ny studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, med över 12 000 deltagare, visar att dödligheten minskade med mer än hälften bland de opererade patienter som hade typ 2-diabetes.

De gynnsamma effekterna av operationen kan bero på viktminskningen, förändringar i kroppens funktion och ämnesomsättning, förbättrad vård och behandling, förändrad livsstil eller dessa faktorer i kombination.

Studien publicerades i Lancet Diabetes & Endocrinology den 29 september. Läs hela artikeln här!