Sleeve gastrectomy eller gastric bypass - viktnedgång och komplikationer

Få frågor är så omdebatterade just nu bland överviktskirurger som vilken av dessa operationer som ger det bästa resultatet. Sverige har utmärkt sig genom att hålla fast vid gastric bypass som standardmetod men detta börjar ändra sig. 

Faktum är att sleeve numera utgör 16% av överviktsoperationerna i Sverige från att tidigare knappast funnits alls inom den landstingsdrivna sjukvården [1]. Globalt sett är dock sleeve den vanligaste överviktsoperationen sedan flera år [2].

Vad vet vi då om skillnaderna?

En av de kraftfullaste forskningsmetoderna för att ta reda på skillnaderna mellan två operationsmetoder är att en grupp patienter slumpas mellan två operationer och därefter granska skillnaderna.

Det finns flera studier där patienter låtit sig slumpats mellan sleeve eller gastric bypass. I den finska Sleevepass studien undersökte man patienter som genomgick antingen sleeve eller gastric bypass utan att man fann någon skillnad på vare sig viktnedgång eller komplikationsrisk efter 6 månader [3]. Liknande resultat sågs i SM-BOSS-studien från Schweiz [4]. I en annan studie från Grekland fann man ingen skillnad på vare sig viktnedgång eller komplikationsrisk efter tre år [5].

Skiljer det sig vilken typ av komplikationer och biverkningar man kan drabbas av?

Läckage innebär att någon av ”sömmarna” läcker vilket leder till att magsäcksvätska rinner ut i bukhålan med buksmärtor och infektion som följd. Läckagerisken, som är den svåraste komplikationen, tycks inte skilja sig åt mellan operationerna. Risken för detta ligger kring 1 %, det vill säga av 100 opererade patienter drabbas en.

Hos en del patienter är den övre magmunnen otät och släpper upp surt maginnehåll i matstrupen eller munnen. Patienter som besväras av detta kan känna bröstsmärta eller ha sura uppstötningar. Detta är ett tillstånd som kan försämras efter en sleeve. En otät övre magmun påverkas inte i lika hög utsträckning av gastric bypass.

Dumping är en biverkan som kan uppstå efter gastric bypass. Om man drabbas blir man kallsvettig, yr och illamående. Ofta uppstår detta efter intag av sockerrik föda.

Inre bråck innebär att tarmar åker in i de hålrum (”slitsar”) som kan uppstå efter en gastric bypass. Detta trots att tarmslitsarna numera stängs vid operationen [6]. Detta kan leda till buksmärtor, tarmvred och kräva omoperation.

Vitaminbrist kan uppstå efter båda operationerna men tycks något vanligare efter gastric bypass. Sköter man sin vitaminersättning som ordinerat är dock risken obefintlig för bristtillstånd [7].

I dagsläget bör båda operationerna betraktas som lika effektiva, åtminstone på kort sikt. Framtiden får utvisa om långtidsresultatet skiljer sig åt rörande viktresultat och komplikationer.

Läs gärna mer om våra operationsmetoder sleeve gastrectomy och gastric bypass!

/Capio CFTK

 Referenser:

1. Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg), Annual report 2014, Accessed 09/18/2015 http://www.ucr.uu.se/soreg/.

2. Buchwald H and Oien D M. Metabolic/Bariatric Surgery Worldwide 2011. Obes. Surg. 2013; 23(4):  1-10.

3. Helmiö M, Victorzon M, Ovaska J, et al. Comparison of short-term outcome of laparoscopic sleeve gastrectomy and gastric bypass in the treatment of morbid obesity: A prospective randomized controlled multicenter SLEEVEPASS study with 6-month follow-up. Scand. J. Surg. 2014:  1457496913509984.

4. Peterli R, Borbély Y, Kern B, et al. Early results of the Swiss Multicentre Bypass or Sleeve Study (SM-BOSS): a prospective randomized trial comparing laparoscopic sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass. Ann. Surg. 2013; 258(5):  690.

5. Kehagias I, Karamanakos S N, Argentou M, and Kalfarentzos F. Randomized clinical trial of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass versus laparoscopic sleeve gastrectomy for the management of patients with BMI< 50 kg/m2. Obes. Surg. 2011; 21(11):  1650-1656.

6. Obeid A, McNeal S, Breland M, Stahl R, Clements R H, and Grams J. Internal hernia after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. J. Gastrointest. Surg. 2014; 18(2):  250-256.

7. Edholm D, Svensson F, Näslund I, Karlsson F A, Rask E, and Sundbom M. Long-term results 11 years after primary gastric bypass in 384 patients. Surg. Obes. Relat. Dis. 2013; 9(5):  708-13.

 

 

.