Resultat av Capio CFTK:S kvalitetsindex 2016

Vi får fortsatt höga betyg när det gäller information, bemötande och miljön på kliniken under perioden januari till september 2016.

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Trots höga siffror kan vi se att vi har sjunkit vad gäller miljö under de senaste månaderna. En av anledningarna kan vara den ombyggnation vi har gjort under sommaren, vilket tyvärr kan ha påverkat upplevelsen av miljön. Av de tillfrågade skulle 98 % rekommendera vår klinik till andra. 

Kvalitetsindex 2016 jan-sep

Capio CFTK kvalitetsindex jan-sep 2016

Citat från några patienter under perioden:

"Lyxig hotellkänsla"

"Det var lite rörigt pga renovering"

"Jag känner mig mycket trygg med ert professionella och samtidigt personliga bemötande. Ni är otroliga!"

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.