Resultat av Capio CFTK:s kvalitetsindex under Q1 2016

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Av alla tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra. 

Citat från några patienter under Q1

"Härliga rum, sköna sängar och mycket trevlig personal!

"Otroligt avkopplande och hemtrevligt"

"Kände mig väl omhändertagen"

 kvalitetsindex Q1

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.