Resultat av Capio CFTK:s kvalitetsindex kvartal 4 2016

Nu har vi sammanställt resultatet av våra patientutvärderingar från perioden oktober till december 2016. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra. 

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra. 

Kvalitetsindex q4 2016

Citat från några patienter under perioden:

"Avslappnad, harmonisk och trevlig miljö"

"Väldigt ödmjuk, snäll och omtänksam personal"

"Mycket bra information inför operationen"

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.