Resultat av Capio CFTK:s patientenkät kvartal 3

Nedan visas sammanställningen av Capio CFTK:s patientenkät från perioden juli till september 2017. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra.

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra.

Kvalitetesindex q3 2017

Citat från några patienter under perioden:

"Omtanke, trygghet och humor. Proffs!"

"Skaffa gärna vetekuddar"

"Allt har varit kanonbra. Så tacksam att jag valde er klinik"

"Fick klar och tydlig information som överensstämmer med upplevelsen av operation"

"Skulle varit bra med eluttag närmare sängen".

 

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.