Resultat av Capio CFTK:s patientenkät

Nedan redovisas sammanställningen av Capio CFTK:s patientenkät från perioden januari till mars 2017. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra.

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra. 

Patientenkät Q1

Citat från några patienter under perioden:

"Skönt att vara kvar en extranatt. Kände mig nöjd och trygg"

"Jag var jättenervös över narkosen men togs väl om hand av alla. Det hjälpte verkligen"

"Skohorn på rummet hade varit bra"

"Jättefint bemötande från första stund"

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.