Resultat av Capio CFTK:s patientenkät kvartal 2 2018

Nedan visas sammanställningen av Capio CFTK:s patientenkät från perioden april till juni 2018. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra.

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra.

 Kvalitetsindex kvartal 2

* 63 patienter

Citat från några patienter under perioden:

"Sängen är underbar. Skönt med egen TV.

"Ert bemötande på operationsdagen var helt fantastiskt. Ni fick mig att känna mig så himla trygg."

"Lyhört, smäller från dörrar."

"1000 varma tack för ert proffsiga bemötande. Ni är en stor del av mitt nya liv."

 

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.