Resultat av Capio CFTK:s patientenkät kvartal 3 2018

Nedan visas sammanställningen av Capio CFTK:s patientenkät från perioden juli till september 2018. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra.

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra.

                                            Capio CFTK kvalitetsindex kvartal 3 2018

Kvalitetsindex Q3 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 62 patienter

Citat från några patienter under perioden:

"Korta väntetider. Har man väl bestämt sig vill man att det ska gå snabbt."

"Therese kokbok för gastric sleeve är fantastisk. Bemötandet är "top notch"."

"Lite kallt på rummet!"

"Tack för att ni tagit så bra hand om mig!"

"Inskrivningen kunde gå lite mer effektivt."

 

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.