Resultat av Capio CFTK:s patientenkät kvartal 4

Nedan visas sammanställningen av Capio CFTK:s patientenkät från perioden oktober till december 2017. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra.

Att få återkoppling och feedback på det arbete vi gör, direkt från våra patienter, är ovärderligt. Informationen ger oss kunskap om hur vi kan förbättra vår kvalitet och service. Av de tillfrågade skulle 100 % rekommendera vår klinik till andra.

 q4 index

Citat från några patienter under perioden:

"Oavsett hur dåligt jag mått skulle jag välja att göra om operationen hos er"

"En liten byrå på patientrummet hade varit bra"

"Lugn och skön miljö. Rogivande"

"Glad över den suveräna boken vi fick"

"Bemötandet och känslan av trygghet vill jag verkligen lyfta fram"

 

Om Capio CFTK Kvalitetsindex 

Kontinuerligt gör vi undersökningar bland våra viktopererade patienter för att säkerställa att våra patienter får rätt bemötande och vård. Resultaten presenteras i vårt kvalitetsindex kvartalsvis. 

De frågor vi ställer i patientundersökningen handlar om kvalitetsområden som:

  • Bemötande
  • Informationstillgänglighet
  • Miljön på kliniken
  • Helhetsintrycket

Enkäten är frivillig att fylla i och man får vara anonym, svar anges på en sexgradig skala i från vilket ett index räknas fram, där 100 % är fullständigt nöjda patienter.