Om oss

Capio CFTK erbjuder kirurgi med högsta tänkbara medicinska kvalitet utan väntetider. Sedan starten år 2007 har vi hjälpt över 4 500 överviktiga till ett hälsosamt liv och bättre livskvalitet.

vi på cftkVi driver ett kirurgiskt specialistcenter i Stockholm, som bland annat utför viktoperationer med skonsam titthålsteknik. Våra titthålskirurger (laparoskopiska kirurger) är bland de främsta i Skandinavien. Vi utför bland annat överviktoperationer och ljumskbråcksoperationer. Vi erbjuder också plastikoperationer för patienter som fått ett kraftigt hudöverskott efter sin viktoperation.

Vi välkomnar patienter från hela landet.

Historik

År 2007 introducerade docent Dag Arvidsson och Centrum för Titthålskirurgi Sleeve Gastrectomy i Sverige, en ny metod för överviktsoperationer.  Metoden innebär att kirurgen avlägsnar större delen av patientens magsäck i syfte att dämpa hunger och intag av mat. Fördelen med Sleeve Gastrectomy jämfört med Gastric Bypass är att patienten löper mindre risk att drabbas av näringsbrist och komplikationer med matsmältningen. Läs mer om Sleevemetoden.

Sleeve Gastrectomy är vår vanligaste överviktsoperation, men vi erbjuder även gastric bypass för patienter som efterfrågar det. I samband med introduktionen av den nya metoden började vi också utföra fetmaoperationer för patienter med BMI från 30 i stället för 35 som vid Gastric Bypass.

CFTK - en del av Capio-koncernen

Sedan december 2011 ingår Centrum för Titthålskirurgi i Capio-koncernen där vi tillhör bolaget Capio Specialistcenter AB. Vi är fortfarande samma engagerade personal som innan med samma specialistvård och service, men nu i sällskap av ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Hösten 2014 bytte vi namn till Capio Centrum för Titthålskirurgi AB och vår grafiska profil, Capio CFTK uppdaterades för att återspegla detta. Läs mer om Capio.

Viktoperationer

Viktoperationer är idag väl utprovade med god effekt också på lång sikt. Våra operationer görs med titthålskirurgi och vi använder den som passar bäst för patienten. Läs mer om viktoperationer på Capio CFTK.

Viktoperationer

Plastikkirurgi

Efter en viktoperation med en kraftig viktminskning uppstår ofta hudöverskott på bland annat magen, men även armar, lår och bröst. Plastikkirurgi kan då vara ett bra komplement. Läs mer om plastikkirurgi på Capio CFTK.

Plastikkirurgi

Ljumskbråck

Ljumskbråck är en försvagning av bukväggen i ljumsken och yttrar sig som smärta och/eller en utbuktning. Läs mer om ljumskbråcksoperationer på Capio CFTK.

Ljumskbråck