Företagsinformation Capio Specialistcenter AB

Kontaktinformation

Verksamhetens namn

Capio CFTK, Capio ÖNH Globen/Drottninggatan, Capio Gyn Globen

Bolagets namn

Capio Specialistcenter AB

Org-nr

556797-4414

Postadress

Box 583

101 31 Stockholm

Telefon

08-32 62 20

E-Post

richard.segerlund@capio.se

Kontaktperson för denna information

johanna.danielsen@capio.se

 

Basfakta om verksamheten

Capio Öron Näsa Hals Globen/Drottninggatan och Capio Gyn Globen verkar inom vårdvalen i Stockholms läns Landsting samt med patienter med privat sjukförsäkring och bedriver mottagningsverksamhet och dagkirurgi. Capio CFTK opererar privatbetalande patienter som lider av övervikt samt utför allmänkirurgiska och plastikkirurgiska ingrepp på patienter med privat sjukförsäkring.

Kvalitetsarbete

Visionen och målet för all Capios verksamhet är att säkerställa bästa möjliga livskvalitet för varje patient. För att uppfylla detta löfte till patienterna har bolaget tagit fram sin medicinska strategi och verksamhetsmodell.

Detta beskrivs närmare på http://capio.com/sv/om-capio/capio-modellen/.

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell.Vi rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi genomför löpande patientenkäter för att mäta patienternas uppfattning om oss gällande nöjdhet, delaktighet och utläkning.

Medarbetare

Nedan anges ungefärliga antal medarbetare inom respektive kategori. Siffrorna avser 2016.

Kompetens

Antal medarbetare

Läkare

7

Sjuksköterskor

10

Övrig klinisk personal

8

Chefer och administrativ personal

4

Totalt 

29

Sjukfrånvaron vid enheten var under 2016 2%

Capio Specialistcenter AB är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med alla relevanta fackföreningar


Ägare och styrelse

Capio Specialistcenter AB ägs till 100% av Capio Specialistkliniker AB 556769-5209. Koncernens slutgiltiga svenska moderbolag är Capio AB.

 

VD

Peter Holm

Styrelse

 

Ordförande

Peter Holm

Ledamot

Kristin Deibe, Johanna Danielsen

 

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida

Aktuella bokslutsdata för Capio Specialistcenter finns på Allabolag.se