Klagomål

Om du har klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag som gäller Capio CFTK är vi tacksamma över att ta del av detta.

På Capio CFTK  arbetar vi ständigt med att förbättra oss och är därför mycket tacksamma om du återkopplar klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till oss. Skriv ned dina synpunkter och skicka till:

Capio CFTK

Drottninggatan 99 A

113 60 Stockholm

Om du är patient på någon annan Capio-enhet så kan du använda dig av denna länk: https://capio.se/om-capio/synpunkter-pa-varden/